AKADEMİK DANIŞMANLIK

Önlisans ve Lisans Düzeyi: Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrencilere, her konuda danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı ataması yapılmaktadır. Danışman öğretim elemanı öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta akademik konular olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadır.

Yüksek Lisans Düzeyi: Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen öğretim üyesinin görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla her öğrenci için ders seçiminde ve yüksek lisans tezinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi birinci yarıyıl sonuna kadar atanmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanmaktadır.

Doktora/Sanatta Yeterlilik Düzeyi: Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve ders kayıt işlemleri için öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, öğrenci ve öğretim üyesinin de görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla birinci yarıyılın başında danışman atanmaktadır.