AKADEMİK DANIŞMANLIK

Önlisans ve Lisans Düzeyi: Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrencilere, her konuda danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı ataması yapılmaktadır. Danışman öğretim elemanı öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta akademik konular olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadır. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Danışmanları aşağıdaki şekildedir:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Bilgisayar Mühendisliği Böl.

Arş. Gör. Merve YILMAZER

Arş. Gör. Şiyar YAKAR

merveyilmazer@munzur.edu.tr

siyaryakar@munzur.edu.tr

İnşaat Mühendisliği Böl.

Arş. Gör. Dr. Merve Şahin YÖN

mervesahinyon@munzur.edu.tr

Makine Mühendisliği Böl.

Arş. Gör. Dr. Tülay FIRAT

tulayarasan@munzur.edu.tr     

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Öğr. Gör.  Seher KAVAK

seherkavak@munzur.edu.tr

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi N. Seval BAYRAM

sevalerdem@munzur.edu.tr

Müzik Bölümü

Öğr. Gör. Tugay AKSOY

tugayaksoy@munzur.edu.tr

Resim Bölümü

Öğr. Gör. Merve Semiha ÇETİN

mervecetin@munzur.edu.tr

                                             SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doç.Dr. Mustafa KIZILKOCA

mkizilkoca@munzur.edu.tr

Spor Yöneticiliği Böl.

Dr.Öğr.Ü. Metin YILDIZ

metinyildiz@munzur.edu.tr

Antrenörlük Eğitimi Böl.

Dr.Öğr.Ü. Gürkan TOKGÖZ

gurkantokgoz@munzur.edu.tr

Rekreasyon Böl.

Doç.Dr. Oktay KIZAR

oktaykizar@munzur.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Hemşirelik Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Volkan KORKMAZ

volkankorkmaz@munzur.edu.tr

Sosyal Hizmet Böl.

Arş. Gör. Hakan ÇOŞKUN

hakancoskun@munzur.edu.tr

Ebelik Bölümü

Arş. Gör. Habibe YAŞAR

habibeyasar@munzur.edu.tr

Çocuk Gelişimi Böl.

Arş. Gör. Yahya ATEŞPOLAT

yahyaatespolat@munzur.edu.tr

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Böl.

Öğr. Gör. Dilber BAĞDATLI

dilberbagdatli@munzur.edu.tr

Beslenme Diyetetik Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERTEKİN

Arş. Gör. Nubar YASAN

oertekin@munzur.edu.tr

nubaryasan@munzur.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Böl.

Doç. Dr. Görkemli KAZAR

gorkemlikazar@munzur.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

Arş. Gör. Sait Uğur GÜLTEKİN

ugurgultekin@munzur.edu.tr

Sağlık Yönetimi Böl.

Arş. Gör. Dr. Funda BUZ

fundabuz@munzur.edu.tr

Finans ve Bankacılık Böl.

Arş. Gör. Dr. Yasin DURMAN

ydurman@munzur.edu.tr

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Arş. Gör Kudret ERCAN

 

kudretercan@munzur.edu.tr

 

Tarih Bölümü

Arş. Gör. Serhat Pir TOSUN

 

serhatpirtosun@munzur.edu.tr

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Böl.

Arş. Gör. İsmail KAYGISIZ

 

ismailkaygisiz@munzur.edu.tr

 

Coğrafya Bölümü

Arş. Gör. Zekeriya KONURHAN

 

zkonurjan@munzur.edu.tr

               

Felsefe Bölümü

Arş. Gör. Esra CESUR

 

esracesur@munzur.edu.tr

      

Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Zaza Dili ve Edebiyatı)

Arş. Gör. Tansu ÖZKAN

 

tansu_ozkan@outlook.com

 

Sosyoloji Bölümü

Arş. Gör. Şükran KIZMAZ

sukrankizmaz@munzur.edu.tr

 

Psikoloji Bölümü

Arş. Gör. Berfin DEĞER

berfindeger@munzur.edu.tr

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.

Arş. Gör. Miyase Nur BAŞ

 

miyasenurbas@munzur.edu.tr

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Böl

Dr. Öğr. Üyesi Nursen AYDIN

nursenaydin@munzur.edu.tr

TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Adalet Böl.

Öğr. Gör. Serdar BÖLER

sboler@munzur.edu.tr

Aşçılık Böl.

Öğr. Gör. Nuriye DEMİR

nuriyedemir@munzur.edu.tr

Bilgisayar Programcılığı Böl.

Öğr. Gör. Enver YAZĞILI

enveryazgili@munzur.edu.tr

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Böl.

Öğr. Gör. Tarkan GÜLMEZ

tarkangulmez@munzur.edu.tr

Çocuk Gelişimi (Merkez) Böl.

Öğr. Gör. Dr. Mahmut KARATAY

mahmutkaratay@munzur.edu.tr

Çocuk Gelişimi (Ovacık) Böl.

Öğr. Gör. Caize ALTUN ATAÇ

caltun@munzur.edu.tr

Elektrik Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Sibel KORUNUR

skorunur@munzur.edu.tr

Gıda İşleme Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Basri OMAÇ

basriomac@munzur.edu.tr

Harita ve Kadastro Böl.

Öğr. Gör. Eren YILDIZ

erenyildiz@munzur.edu.tr

İnşaat Böl.

Öğr. Gör. Nida SAATÇİ ÇELİK

nidaçelik@munzur.edu.tr

İşletme Böl.

Dr. Öğr. Üyesi S. Meral ULUÇ

smeralceviren@munzur.edu.tr

Laboratuvar Teknolojisi Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Esra BARIM

esrabarim@munzur.edu.tr

Makine Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Yakup SAY

yakupsay@munzur.edu.tr

Maliye Böl.

Öğr. Gör. Songül UMUD

syilmaz@munzur.edu.tr

Moda Tasarımı Böl.

Öğr. Gör. Selçuk NERKİS

selcuknerkis@munzur.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Böl.

Öğr. Gör. Haydar BALO

hbalo@munzur.edu.tr

Organik Tarım Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan TAŞAR

ntasar@munzur.edu.tr

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Böl.

Öğr. Gör. Umut KAYA

ukaya@munzur.edu.tr

Sosyal Hizmetler Böl.

Öğr. Gör. Kadri KINIK

kadri.kinik@munzur.edu.tr

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Aygül KILIÇ KARABULUT

aygulkarabulut@munzur.edu.tr

 

 

 

ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Doç. Dr. Didem Karakaya CİRİT

didemkarakayacirit@munzur.edu.tr

Sağlık Bilgi Sistemleri

Doç. Dr. Alper ASLAN

alperaslan@munzur.edu.tr

İnşaat Teknolojileri

Öğr. Gör. Alperen ÖBEK

alperenobek@munzur.edu.tr

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik

Öğr. Gör Abdullah ŞİMŞEK

abdullahsimsek@munzur.edu.tr

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Öğr. Gör Muhammed DEMİR

muhammeddemir@munzur.edu.tr

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Furkan KARAHÜSEYİNOĞLU

furkankarahuseyinoglu@munzuredu.tr

PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Danışman İsmi

E-mail Adresi

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

Prof. Dr. Uğur ÇAKILCIOĞLU

Öğr. Gör. Ömer BEKTAŞ

ugurcakilcioglu@munzur.edu.tr

omerbektas@munzur.edu.tr

Veterinerlik

Doç Dr. Hakan YOĞURTÇU

hakanyogurtçu@munzur.edu.tr

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetler

Doç. Dr. Bayram KIRMIZIGÜL

bayramkirmizigül@munzur.edu.tr

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih CEVHER

mfcevher@munzur.edu.tr

Mimarlık ve Şehir Planlama

Öğr. Gör. Mehmet KOÇOĞLU

mehmetkocoglu@munzur.edu.tr

Yabancı Diller ve Kültürler

Öğr. Gör. Deniz CİVELEK

dcivelek@munzur.edu.tr

Motorlu Araç. ve ulaştırma tekn.

Öğr. Gör. Tayfun ÇÖKMEZ

tayfunçokmez@munzur.edu.tr

 

 


Yüksek Lisans Düzeyi:Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen öğretim üyesinin görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla her öğrenci için ders seçiminde ve yüksek lisans tezinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi birinci yarıyıl sonuna kadar atanmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanmaktadır.


Doktora/Sanatta Yeterlilik Düzeyi: Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve ders kayıt işlemleri için öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, öğrenci ve öğretim üyesinin de görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla birinci yarıyılın başında danışman atanmaktadır.