YÖNETİM KURULU


 Prof. Dr.  Ubeyde İPEK  Komisyon Başkanı