YÖNETİM KURULU


 Prof. Dr.  Ubeyde İPEK  Komisyon Başkanı

 Prof. Dr.  Mustafa DÖRÜCÜ  Üye

 Prof. Dr.  Numan YILDIRIM  Üye

 Doç. Dr.  Murat KORUNUR  Üye

 Doç. Dr.  Arzu KARACA  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Zeynel ÇILĞIN  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Yadigar ÇEVİK DURMAZ  Üye