YÖNETİM KURULU


  Prof. Dr.   Ubeyde İPEK   Komisyon Başkanı

  Prof. Dr.   Muzaffer AŞKIN   Üye

 Prof. Dr.  Mustafa DÖRÜCÜ  Üye

 Prof. Dr.  Numan YILDIRIM  Üye

 Doç. Dr.  Arzu KARACA  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Zeynel ÇILĞIN  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Yadigar ÇEVİK DURMAZ  Üye