Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri Hk. (2021-2022 Güz)

    

Enstitümüz Anabilim Dallarının lisansüstü programlarına (tezsiz yüksek lisans/tezli yüksek lisans/doktora) kayıtlı öğrencilerimizin tezsiz yüksek lisans / tezli yüksek lisans / doktora öğrenim katkı payı ödeme işlemleri 20/09/2021 tarihine kadar ve ders kayıt işlemleri 23/09/2021 tarihine kadar yapılacak olup 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ödeme işlemi gerçekleştirmesi gerekli ilgili öğrencilerimizin belirtilen son tarihe kadar ödeme işlemlerini ve ders kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

   

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilerimizin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi İşlemi:


Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrencilerimizin ders kayıtlarını yapabilmeleri için katkı payı öğrenim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen IBAN Numarasına yapılması ve  ilgili banka dekontlarını Enstitümüze teslim etmeleri ve/veya banka dekontlarına ait görüntünün PDF (Portable Document Format) halinde enstitu@munzur.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 


Hesap No / IBAN: T.C. Vakıflar Bankası TR49 0001 5001 5800 7296 8094 13

 

 

Miktar:

 


2.250 TL (İş Sağlığı ve Güvenliği)

1.500 TL (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

1.500 TL (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)


 

 

Katkı Payı Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemi için Son Tarih20/09/2021 

Ders Kayıt İşlemi için Son Tarih:                                         23/09/2021

Ders Kayıt Güncelleme (Ekle-Sil) İşlemleri:                        24/09/2021 - 27/09/2021


Not: Banka Dekontu açıklaması "2021-2022 Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Harç Ödemesi" şeklinde belirtilecektir.
Ödemeye esas yalnızca banka dekontu kabul edilecektir, bankamatik çıktıları kabul edilmeyecektir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilerimizin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi İşlemi:
*** 01/07/2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereği;


     1) Program süreleri sonunda mezun olamayan Enstitümüz Anabilim Dallarında kayıtlı tezli yüksek lisans programı öğrencilerimizin ders kaydı yapabilmeleri için 5. Yarıyıldan ve doktora programı öğrencilerimizin 9. Yarıyıldan itibaren;


     2) 6. Maddesinin (1) Numaralı Bendinde “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.” şeklinde belirtilen hüküm uyarınca başka bir programda öğrenim gördüğü sırada Enstitümüz Anabilim Dallarının tezli yüksek lisans ve doktora programına kayıt yapmış olan öğrencilerimizin ders kaydı yapabilmeleri için;

 

     Aşağıda belirtilen hesap numarasına belirtilen miktarda katkı payı yatırmaları ve ilgili banka dekontlarını Enstitümüze teslim etmeleri ve/veya banka dekontlarına ait görüntünün PDF (Portable Document Format) halinde enstitu@munzur.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.  


Not: Banka Dekontu açıklaması harç ödenme durumuna göre aşağıdaki şekillerde belirtilecektir:


"2021-2022 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans 5./6. Yarıyıl Harç Ödemesi"

"2021-2022 Güz Yarıyılı Doktora 9./10./11./12. Yarıyıl Harç Ödemesi"

"2021-2022 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans İkinci Program Harç Ödemesi"


Ödemeye esas yalnızca banka dekontu kabul edilecektir, bankamatik çıktıları kabul edilmeyecektir.
Hesap No / IBAN: T.C. Vakıflar Bankası TR49 0001 5001 5800 7296 8094 13

 

Miktar: 154 TL


 

Katkı Payı Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemi için Son Tarih20/09/2021 

Ders Kayıt İşlemi için Son Tarih:                                         23/09/2021

Ders Kayıt Güncelleme (Ekle-Sil) İşlemleri:                        24/09/2021 - 27/09/2021