(GÜNCEL) Depremden Etkilenen Öğrencilerimizin Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri hk.

    

03 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Ailesi veya Kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden tezli yüksek lisans/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin Katkı Payı/Öğrenim ücretlerini talepleri doğrultusunda iade alabileceklerdir. Enstitümüzün resmî Internet Sayfasının "Hazır Formlar" kısmında yayınlanan DİLEKÇE-14c - Harç İadesi Dilekçe Örneği’nin ıslak imzalarının bulunacağı şekilde doldurularak bölgede ikamet ettiklerine dair İkamet Belgesi (E-devlet veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış) ile birlikte Enstitümüzün resmî elektronik posta adresine (enstitu@munzur.edu.tr) gönderilmesi koşulu ile ilgili öğrencilerimizin Katkı Payı/Öğrenim ücreti talepleri işleme alınacaktır.