Lisansüstü Diplomalar Hk.

    
Enstitümüz anabilim dallarının yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerimizin diploma basım işlemleri gerçekleşmiştir.

Mezuniyet tarihi 31/12/2022 tarihinden önce olan mezun öğrencilerimiz, 27/03/2023 tarihinden itibaren Enstitümüze şahsen veya Noter onaylı Vekalet Belgesi’nin aslı ile müracaat ederek diplomalarını teslim alabilecektir.

Not: Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilgili anabilim dallarının ortak lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programlarından mezun olan öğrencilerimizin diplomaları hazırlık aşamasındadır.

Enstitümüz anabilim dallarının ortak lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programlardan mezun olan öğrencilerimizin diplomaları ile ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.


Diploma teslim alma işlemi için Enstitümüze ibraz edilecek belgeler:

-- Form-46- Lisansüstü Diploma Talep Formu (mezun öğrenciye ait güncel bilgiler kapsamında bilgisayar ortamında doldurulacak ve ilgili mezun öğrenci veya Noter Onaylı Vekalet Belgesi’nin asıl nüshası ile müracaat eden mezun öğrenci vekili tarafından ıslak imza ile imzalanacaktır.)

-- Geçici Mezuniyet Belgesi’nin aslı (Geçici Mezuniyet Belgesi’ni önceki tarihlerde almış olan mezun öğrencilerimiz tarafından ibraz edilecektir.)

-- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Noter Onaylı Vekalet ile müracaat edilmesi durumunda mezun öğrencinin ve ilgili mezun öğrenci vekilinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)

Önceki tarihlerde Enstitümüzden Geçici Mezuniyet Belgesi almamış olan öğrencilerimiz ise Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları’nın ve Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ilgili hükümleri/kararları kapsamında ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirerek mezun olma şartlarını yerine getirmeleri durumunda yukarda belirtilen Geçici Mezuniyet Belgesi dışında ilgili belgeleri teslim ederek diplomalarını alabilecektir.

Diploma teslim alma işlemi için Enstitümüz tarafından düzenlenerek ilgili mezun öğrenciye teslim edilmiş olan Geçici Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve vekalet yolu ile müracaat edilmesi durumunda Noter Onaylı Vekalet Belgesi’nin aslı Enstitümüze ibraz edilecektir. Noter Onaylı Vekalet Belgesi’nde, ilgili mezun öğrenci vekilinin “Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan diplomayı ilgili mezun öğrenci adına almaya yetkili kılındığı”na dair ifadenin belirtilmiş olması gerekmektedir.

Geçici Mezuniyet Belgesi’nin kayıp/çalıntı olması durumunda yayımlanmakta olan herhangi bir gazetede ilgili belgeye ait yayımlanmış kayıp ilanı veya Emniyet Birimlerince düzenlenen kayıp/çalıntı tutanağının bir nüshası ile başvuru yapılabilecektir.


İlgililere duyurulur.