İDARİ KADRO


   Nihat AYGÜL  Fakülte Sekreteri  Dahili: -

   Nurcan AÇIk  Bilgisayar İşletmeni  Dahili: -

   Özkan SULTAN  Memur  Dahili: -

 Doç. Dr.  Harun Danışmaz  Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı  Dahili:harundanismaz@munzur.edu.tr