Dönemin üçüncü haftasından itibaren Uzaktan Öğretim Yöntemi ile yapılacak dersler için kullanılacak Uzaktan Eğitim Sistemine ilişkin bilgilendirme

    
  1. Uzaktan eğitim dersleri Üniversitemiz Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden yürütülecektir. ÜBYS ile Uzaktan Eğitim Sistemi birbiriyle bütünleşik hale getirilmiştir.
  2. Öğretim elemanları, https://ubys.munzur.edu.tr/ adresinden ÜBYS'ye giriş yaptıktan sonra, Öğretim Elemanı Sistemi’ne yansıyan ilgili ders programı doğrultusunda, canlı ders (senkron ders) oluşturabilecektir. Sistemde senkron ders oluşturulmasına ilişkin bilgilendirici kılavuz için tıklayınız.
  3. Ders programlarının tanımlanmasındaki eksiklikler, derslerin sistemlerinde görünmemesi gibi sebeplerden işlenemeyen senkron dersler, asenkron ders olarak işlenebilecektir. Sistemde asenkron ders oluşturulmasına ilişkin bilgilendirici kılavuz için tıklayınız.

  1. Öğrencilerin ÜBYS ile Uzaktan Eğitim Sistemine giriş ve derslerine katılımlarına ilişkin kılavuzlar aşağıda verilmiştir;

*** Sisteme ders, öğrenci ve öğretim elemanlarının verilerinin  yansımaması durumunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (0428 213 17 94 -1316) ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (0428 213 17 94 -1282) ile irtibata geçilmelidir.