Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Prof. Dr.
Ad-Soyad: Murat ÇİMEN
E-Posta: mcimen@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/2461
Web:    

Unvan: Prof. Dr.
Ad-Soyad: Fulya BENZER
E-Posta: fbenzer@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/2480
Web:    

Unvan: Doç. Dr.
Ad-Soyad: Olcay KAPLAN İNCE
E-Posta: olcaykaplan@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/2478
Web:    

Unvan: Doç. Dr.
Ad-Soyad: Alper GÜVEN
E-Posta: agueven@gmx.de  
Telefon: 213 17 94/2441
Web:    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Özlem ERTEKİN
E-Posta: oertekin@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/2452
Web:    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Nesrin KARACA SANYÜREK
E-Posta: nkaraca@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/2451
Web:    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Sevinç AYDIN
E-Posta: saydin@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/2522
Web:    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Ferit AK
E-Posta: feritak@munzur.edu.tr  
Telefon: 2440
Web:    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Serdal SABANCI
E-Posta: serdalsabanci@hotmail.com  
Telefon: 213 17 94/2485
Web:    

Unvan: Öğr. Gör
Ad-Soyad: Çağlar Mert AYDIN
E-Posta: cmaydin@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/1817
Web:    

Unvan: Öğr. Gör
Ad-Soyad: Ayşe Burcu ATALAY
E-Posta: abkurtulgan@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/1817
Web:    

Unvan: Arş. Gör. Dr.
Ad-Soyad: Mutlu ÇEVİK
E-Posta: mutlucevik3538@hotmail.com  
Telefon: 213 17 94/1817
Web:    

Unvan: Arş. Gör.
Ad-Soyad: Hatice Pınar YÜKSEL
E-Posta: pinaryuksel@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/1817
Web:    

Unvan: Arş. Gör.
Ad-Soyad: Emrah KARAKAVUK
E-Posta: ekarakavuk@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/1817
Web:    

Unvan: Arş. Gör.
Ad-Soyad: Zeynep EROĞLU
E-Posta: zeroglu@munzur.edu.tr  
Telefon: 213 17 94/1817
Web: