Önemli Duyuru

    

Değerli Öğrenciler,


Nottan dolayı tekrarını aldığınız derslerin sadece sınavlarına girme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.