BİRİNCİ EK SINAV HK.

    

Değerli Öğrenciler,


Dilekçe göndererek ek sınava girme talebinde bulunan kişilerin mezun olmaları için geçmeleri gereken sınavlara ait program ekte sunulmuştur. Dersin sınavına girmeden önce, dersi en son aldığınız öğretim elemanı ve Danışmanınız ile temasa geçiniz. Staj derslerini proje şeklinde hazırlayabilirsiniz.


Sağlıklı günler dileriz.

İndir