2022 - 2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Duyurusu Hk.

    

Sevgili Öğrencilerimiz;

Mazeret Sınavı Başvurusu İçin Son Tarih: 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü olup;

Mazeret sınavları, 22 - 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen nedenlerle ara (vize) sınava girememiş öğrencilere mazeret sınavına girme hakkı verilir.

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Birinci derecede akrabalarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ve bu durumu belgelemesi (ölüm belgesi)

c) Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin bulunması.

Yönetim kurulunun incelemeleri sonucunda mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi ve sınav takvimi https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/myo/cmyo/Pages/default.aspx  adresinde duyurulacaktır.

Başvuru için gerekli belgeye: “indir” butonunda yer alan Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesine ulaşılabilir.

Öğrencilerimize önemle duyrulur.

İndir