2021 - 2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Duyurusu Hk.

      

2021 - 2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Duyurusu Hk.

 

Sevgili Öğrencilerimiz;

Mazeret Sınavı Başvurusu İçin Son Tarih: 13 Mayıs 2021 Cuma günü olup;

Mazeret sınavları, 16 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen nedenlerle ara (vize) sınava girememiş öğrencilere mazeret sınavına girme hakkı verilir.

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Birinci derecede akrabalarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ve bu durumu belgelemesi (ölüm belgesi)

c) Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin bulunması.

Not: Öğrenci Covid testi (sonuç negatif veya pozitif) verdiği için vize sınava girememişse, test verdiğine dair belgeyi e-devlet/e-nabız üzerinden alarak mazeret başvuru formuyla birlikte Müdürlüğümüz Öğrenci İşleri Birimine sunması gerekmektedir. Test veren öğrencinin temasta olduğu arkadaşları için de aynı şartlar geçerlidir.

Yönetim kurulunun incelemeleri sonucunda mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi ve sınav takvimi https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/myo/cmyo/Pages/default.aspx  adresinde duyurulacaktır.

İndir seçeneğini tıklayarak indirebilirsiniz.

Başvuru için gerekli belgeler:

Mazeret Sınavi Başvuru Dilekçesi

Öğrencilerimize önemle duyrulur.

İndir