"Toplumsal Yaşam ve Gençlik" Konferansı

    

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde “Toplumsal Yaşam ve Gençlik” konferansı verildi. Konferansta ilçe müftüsü Sami KENCİK, öğrencilerimize toplumsal yaşam ile ilgili bilgi verdi. Ardından konuşmacı olarak yer alan Din Görevlisi Fatih GÜRBÜZ ise, ahlaki değerler, doğruluk, dürüstlük, emaneti korumak, başkalarına yardım etmek, adaletli olmak, hoşgörü, bağışlama, alçak gönüllülük, görgülü olmak, savurganlıktan kaçınmak, saygınlık kazanmak, güvenilirlik ve iyi bir imaja sahip olma konularını aktardı.

Öğrencileri sadece akademik açıdan değil, sosyal kültürel yönden de desteklemenin öneminde değinen Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gönül ŞENER, “Öğrencilerimize akademik eğitimlerle birlikte, onları sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklemenin çabası içerisindeyiz. Gençlerimizin düşünce, duygu ve tutumlarını müspet biçimde düzenlemelerine katkı sunmak, onların bilhassa kendilerine, ailelerine ve topluma karşı fayda sağlayıcı haslet duygularını pekiştirmek istiyoruz" dedi.
Çok sayıda öğrencinin katıldığı konferans soru cevapla sona erdi.