Anket Çalışması

     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 01.06.2023 tarih ve E-75850160-199-37729 sayılı yazısı yazımız ekinde sunulmuş olup, tüm öğrencilerimize duyurulur.  İndir