Yükseköğretim Kalite Güvencesi Dış Değerlendirme Sürecine Yönelik Çalışmalarımız Kapsamında Kurumumuz Dış Denetçiler Tarafından Değerlendirilmiştir

    

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Dış Değerlendirme sürecine yönelik çalışmalarımız kapsamında Kurumumuzun 5 farklı Yükseköğretim Kurumundan oluşan toplam 6 kişilik Dış Denetçi Komisyonu tarafından 13-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sürecinde, Kurum ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirmeye müteakip, ziyaretler ve öğrencilerimizle birlikte İdari ve Akademik Personelimize yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir. Değerli Komisyon Üyelerine değerlendirmeleri, nezaketleri ve önerileri için teşekkürü bir borç biliriz.