Erasmus Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru


TANITIM

ERASMUS+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programıdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

ERASMUS+ Yükseköğretim Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etme ye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirebilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş düyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edebilirliğini artırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmeketdir.

Programın amacı Avrupa'da yükseköğretim kalitesini artırmaktır. Yükseköğretim kurumları arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve yükseköğretim kurumu personelinin Avrupa'da hareketliliğini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffalığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Diğer taraftan, daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da, mezunlar daha donanımlı ve iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır. Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa haklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına da hizmet etmektedir.