Toplantı Tarihi

    

TOPLANTI TARİHİ : Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Toplantısı her ayın son Perşembe günü yapılmakta olup toplantı tarihinden önceki  Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruların sistem üzerinden yapılarak aynı gün ıslak imzalı nüshaların Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Toplantı tarihinden önceki Pazartesi günü  sisteme yüklenmeyen başvurular ve sisteme yüklenmiş olsa bile Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilmeyen  başvurular toplantı gündemine alınmayacaktır.