Sıkça Sorulan Sorular

A) Farabi Değişim Programı İle İlgili Genel Sorular

SORU 1: Farabi Değişim Programı nedir?

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır.

SORU 2: Değişime katılmak bana ne kazandırır? Neden Farabi öğrencisi olmalıyım?

Değişim, bireyin sosyal becerilerini geliştirmekle beraber güçlüklerle mücadele etme tecrübesini de oluşturur. Yeni bir çevre ve arkadaş grubu kurarken iletişim becerilerinde de belirgin gelişmeler yaşanır. Farklı akademisyen ve farklı bir ekolde eğitim alma şansı yanında üniversitendeki arkadaşlarına göre daha farklı bilgi ve becerilere sahip olmanı sağlar. Vizyonun gelişir.

SORU 3: Programdan yaralanmak için herhangi bir ücret ödemem gerekiyor mu?

Hayır. Aksine YÖK, Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız olarak burs veriyor.

SORU 4: Farabi Öğrencisi olabilmem için ön şartlar nelerdir?

Ön Lisans ve Lisans öğrencisiysen ilk yılını tamamlamış olman ve genel not ortalamanın en az 2.00/4.00; Y.Lisans ve Doktora öğrencisiysen de ilk yarıyılını tamamlamış olman(Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunamazsın.) ve genel not ortalamanın en az 2.50/4.00 olması gerekiyor. Sonuç olarak değişim 2. sınıfta başlıyor.

SORU 5: Yüksek Lisans / Doktora öğrencisiyim. Tez Döneminde de Farabi Öğrencisi olabilir miyim?

Tez Danışmanının ve kayıtlığı olduğun üniversitenin uygun görüşü ile başvuruda bulunduğun üniversitenin de kabulü doğrultusunda, tez döneminde de Farabi öğrencisi olabilirsin.

SORU 6: Alttan dersimin kalması ya da dönem uzatmış olmam bu programdan faydalanmama engel mi?

Hayır. Kayıtlı olduğun üniversitenin uygun bulması halinde programdan faydalanman konusunda bir engel bulunmamaktadır. Alttan kalan derslerini programının uyuşması halinde gittiğin üniversitede de alabilirsin. Alttan alacağın derslere devam konusunda kabul eden Üniversite Farabi Ofisinden bilgi almalısın. Aman dikkat..! Sonra devamsızlıktan kalabilirsin.

SORU 7: Başvuru için gerekli ön şartları taşıyorum. Farabi öğrencisi olmak konusunda daha fazla bilgiyi nasıl bulabilirim?

Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü çalışanlarından, Farabi Öğrenci Kulüplerinden, Üniversitelerin Farabi internet sayfalarından, sosyal ağlardan ve Farabi tecrübesi olan öğrencilerden gerekli bilgileri alabilirsin.

SORU 8: Her istediğim Üniversitede Farabi Öğrencisi olabilir miyim?

Yalnızca üniversitenin anlaşmalı olduğu üniversitelerden birinde Farabi Öğrencisi olabilirsin. Anlaşmalı olan üniversitelerin hangileri olduğunu kendi Farabi Kurum Koordinatörlüğünüzün internet sayfasından ve Farabi Kurum Koordinatörlüğünün fakültenize bilgilendirme amaçlı yapacağı seminer sırasında sorabilir, öğrenebilirsin.

SORU 9: Gitmek istediğim Üniversiteyi belirledim ama gitmek istediğim Üniversiteden benim üniversiteme gelmek isteyen olmazsa gidemeyecek miyim?

Hayır, Farabi Öğrencisi olabilmek için böyle bir şart bulunmamaktadır.

SORU 10: Gitmek İstediğim Üniversite ile Üniversitemin Anlaşması yok. Ne yapabilirim?

Başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Farabi Ofisiniz ile temasa geçiniz. İki kurum arasında anlaşma sağlanırsa değişim başlayabilecektir.

SORU 11: Peki Üniversitemin sayfasında yer alan Anlaşmalı Üniversiteler kısmında yazan kontenjanlar kadar mı öğrenci kabul edilecek ya da gönderilecek?

Kontenjanlar her sene üniversiteler tarafından bölüm bazında yeniden belirlenmektedir. Bu sebeple Anlaşmadaki belirtilen tahmini sayılar olup kesin değildir.

B) Farabi Değişim Başvuru ve Kabul Süreci İle İlgili Sorular

SORU 1: Araştırmamı yaptım, kararımı verdim. Ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirim?

2009-2010 Eğitim Öğretim yılından beri Güz ya da Güz+Bahar ile sadece Bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez başvurular kabul edilmekte idi. Ancak 2012- 2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren yalnızca bir kez, Mart Ayında (01 - 15 Mart) sadece Güz ya da Güz+Bahar dönemleri için başvuru kabul edilmektedir. 15 Marttan önce Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin belirleyeceği tarihler arasında devam etmekte olduğun Üniversitenin başvurularla ilgili yapmış olduğu duyuruları (Farabi web sitesi ) takip ederek başvurunu belirtilen dönemde yapmalısın.

SORU 2: İlk başvuruda hangi belgeler ve ne gibi işlemler gerekir?

Başvuru için üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde gerekli belgeleri kayıtlı olduğun üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmen yeterlidir. Bu belgeler;

• ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU ( 2 adet)

• NOT ÇİZELGESİ / TRANSKRİPT (2 adet)

• YABANCI DİL MUAFİYET BELGESİ (1 adet) (Tercih edilen Bölüm yabancı dilde eğitim verdiği takdirde sunulacaktır.)

• SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ (1 adet) (4A Hizmet Dökümü Belgesi)

• NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 adet)

SORU 3: Farabi formlarını nereden temin edebilirim?

Kayıtlı olduğun üniversitenin Farabi web sitesi, Giden Öğrenci kısmından temin edebilirsin.

SORU 4: Başvurumu yaptım. Sonucu nasıl öğrenebilirim?

Yaptığın başvurunun değerlendirilme sonucunu beklemelisin. Ön başvuru sonuçları üniversitenin Farabi web sitesinde KABUL ya da RED olarak ilan edilir. Başvurunun değerlendirilmesi iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama da kayıtlı olduğun üniversite başvurunu değerlendirerek sonuçları web sitesinde ilan eder. Bu aşamada başvurusu kabul edilen öğrencilerin evrakları başvurduğu üniversiteye gönderilir. İkinci aşamada değerlendirmeyi başvuruda bulunduğun üniversite kontenjanlarına göre yapar ve sonuçları kendi web sitesinde KABUL/ RED olarak açıklar.

SORU 5: Başvuruda bulunduğum üniversite başvurumu kabul etti. Şimdi ne yapmalıyım?

Kayıtlı olduğun üniversiteye fotoğrafının da yer aldığı; ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU (2 adet), Hesap Bilgilerinin yer aldığı; ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ (2 adet) Derslerin eşleştirmelerinin yer aldığı; ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜ (her dönem için 3’er adet) teslim etmelisin.

C) Farabi Değişim Programı Barınma ve Burslar İle İlgi Sorular

SORU 1: KYK’lıyım, hakkım devam eder mi?

KYK’da kalıyorsan, kayıtlı bulunduğun yurttan gideceğin yurda naklini isteyebilirsin. Yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak yurt müdürlüğün ve KYK ile irtibata geçmelisin.

SORU 2: YÖK’ün Farabi öğrencilerine vereceği karşılıksız burs ne kadar ve ne zaman ödenir?

Farabi öğrencisi olma hakkını kazanmak aynı zamanda 4 ay boyunca karşılıksız burs ile de desteklenmek demektir. Bu tutar her yıl YÖK tarafından güncellenir. Belirlenen burs tutarının %70’i her ay, ilgili ayı tamamladıktan düzenli olarak eline geçecektir(ücrete tabii sürekli çalışan değilsen). %30’lık kısım ise başarı oranına göre(başardığın kredi/ aldığın kredi) Mart Ayı içerisinde hesabına toplu olarak yatırılacaktır. Bu arada önemli bir bilgi; hem Farabi bursu alıp hem de diğer aldığın burslarla kredileri almaya devam edebilirsin.

SORU 3: Kaydımı yaptırdım. İlk ayımı tamamladım ama bursum yatmıyor, geç yatıyor, eksik yatıyor yada toplu olarak yatıyor bu durumda ne yapmam gerekir?

Öncelikle bu durumu kendi üniversitenin Farabi Koordinatörlüğüne bildirmelisin. Eğer değişen bir şey olmazsa son çare YÖK’e ulaşmaktır.

SORU 4: Farabi öğrenciliğim devam ederken Farabi Bursum hangi durumlarda kesilir?

Disiplin cezası alman durumunda, disiplin cezası süresi boyunca ve raporlu olduğun süre zarfında (1 ay ve üzeri sağlık raporları için geçerlidir) bursun kesilir.

SORU 5: Hangi durumlarda Farabi Bursunu iade etmem gerekir?

Almış olduğun tüm derslerden devamsızlıktan kalman halinde, yatay geçiş yapıp veya sürekli ücrete tabii bir işe başlayıp gönderen kuruma bildirmeyerek burs almaya devam ettiğin takdirde almış olduğun tüm bursları iade etmen gerekir.

D) Farabi Değişim Programı Öğrenim Protokolünün Hazırlanması İle İlgi Sorular

SORU 1: Öğrenim Protokolünde yer alan, Alınacak / Sayılacak Dersler neyi ifade ediyor?

Alınacak dersler; kabul eden üniversitede Farabi öğrenciliğin süresi boyunca alacağın dersleri, Sayılacak dersler ise; üniversitende almakla yükümlüğü olduğun dersleri ifade eder.

SORU 2: Kaç ders ya da kaç kredi almalıyım?

Gönderen üniversitede öğrenime devam etseydin bir dönem veya bir yılda kaç kredi alman gerekiyorsa en az o kredi karşılığı kadar “Sayılacak Ders” almak zorundasın. Aksi takdirde eksik krediden dolayı dönem uzatabilirsin. Dikkat..!

SORU 3: Öğrenim Protokolü nasıl doldurulur? Nelere dikkat etmeliyim?

Öğrenim Protokolünü zorunlu haller dışında her yarıyıl için 3’er nüsha olarak(tüm imzalar tamamlandıktan sonra biri sende, biri üniversitende biri de gideceğin üniversitede bulunmak üzere) ayrı ayrı hazırlamalısın. Ancak;

a) Yıllık program uygulayan fakülte veya yüksekokullarda öğrenciysen,

b) Güz döneminde açılan bir ders gideceğin üniversitede Bahar döneminde okutuluyorsa (veya tersi),

c) Kendi üniversitende bir dönem okutulan bir ders, Gideceğin üniversitede iki döneme yayılmışsa (veya tersi)

d) Güz döneminde 1 Kredin fazla ve Bahar döneminde 1 Kredin eksikse (veya tersi) Öğrenim Protokolünü yıllıkta doldurabilirsin. Kendi üniversitende almakla yükümlüğü olduğun dersleri ve kredilerini sayılacak dersler sütununa yazmalısın. Yazmış olduğun derslerin gideceğin üniversitedeki karşılıklarını da alınacak dersler sütununa yazmalısın. DİKKAT..! Kendi üniversitende alman gereken bir ders gideceğin üniversitede alt ya da üst sınıflarda okutuluyor olabilir. Bu nedenle gideceğin üniversitenin tüm dönemlerine ait derslerine bakmalısın. Alt veya üst sınıflardan da ders alman mümkün. Hatta başka bölüm veya fakültelerden de ders alabilirsin.

SORU 4: Gideceğim Üniversitedeki tüm yıllarda okutulan derslere baktım. Almam gereken derslerin karşılığını bulamadım ne yapmalıyım?

Kendi üniversitende alman gereken derslerin(Sayılacak Dersler) karşılığının bulunamaması durumunda, bu dersleri Öğrenim Protokolü’nden sil ve kendi üniversitende mezun olabilmek için alman gereken derslerin tamamını dikkate alarak gideceğin üniversitedeki ders programına bak, sildiğin dersler yerine karşılığı olan dersleri öğrenim protokolündeki her iki sütuna da ekle.

SORU 5: Almam gereken tüm dersleri ve karşılıklarını yazdım. Ancak Toplam Kredim eksik kalıyor? Bu durumda ne yapmalıyım?

Alınacak derslerinin toplam kredisinin sayılacak derslerinin toplam kredisinden düşük olması durumunda, eksik kredini mutlaka tamamlamalısın. Bunun için, seçmeli dersleri Öğrenim Protokolü’ne ekleyerek kredini tamamlayabilirsin. DİKKAT..! Bu dersler, daha önce aldığın ve başardığın dersler olmamalıdır.

SORU 6: Alttan kalan derslerimi gittiğim üniversitede alabilir miyim?

Almak istediğin alttan kalan derslerini öğrenim protokolüne yazarak alabilirsin.

SORU 7: Almam gereken tüm dersleri yazdım. Peki üstten ders alabilir miyim?

Evet. Gönderen üniversitenin Bölüm Başkanı/ Bölüm Koordinatörünün onayını almak koşuluyla, ders programının uyması halinde daha fazla kredi karşılığı ders seçebilirsin.

SORU 8: Benim üniversitemde ulusal kredi yazıyor, kabul eden üniversitede AKTS yazıyor? Öğrenim Protokolümü hangisine göre doldurmalıyım?

ECTS veya AKTS olarak belirtilen kavram ders denklikleri için kullanılan kredi birimidir. Bologna süreci dolayısı ile geçerli olan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi - ECTS /European Credit Transfer System), Ulusal ders kredisi ise UK olarak belirtilmektedir. Öğrenim Protokolünde yer alan alınacak-sayılacak dersler kısmının her ikisinin de ya tamamen ulusal krediye göre ya da tamamen AKTS kredisine göre doldurulması ve hangi krediye göre doldurulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Karma kredi sistemi (örneğin, bazı dersler ulusal, bazıları da AKTS kredisi gibi) kullanılamaz. Üniversitende UK (yerel kredi) gideceğin üniversitede ise AKTS (ECTS) kullanılıyorsa öğrenci işlerinden kredi değişim tablosunu edinebilirsin.

SORU 9: Karşılıklı yazmış olduğum derslerin isimleri, içerikleri ya da kredileri aynı olmak zorunda mı?

Derslerin eşleştirilmesinde, isim, içerik ve kredi açısından tam bir uyum olamayabilir. Tam uyumlu olan derslere öncelik verilerek, farklı isimli aynı içerikli derslerin ya da farklı içerikteki derslerin eşleştirilmesinde kendi Bölüm Koordinatörü / Bölüm Başkanından destek almalısın. Alınacak derslerin tek tek kredilerinin sayılacak derslerin kredilerine eşit olması gerekmez. Toplam kredi dikkate alınır. DİKKAT..! Alınacak derslerin toplam kredisi, sayılacak derslerin toplam kredisine eşit veya daha fazla olmalıdır.

SORU 10: Ders denkleştirme aşamasında kiminle görüşmeliyim?

Öncelikle üniversitendeki Bölüm Koordinatörü/ Bölüm Başkanı veya son kontroller için Farabi Kurum Koordinatörün ile görüşmelisin.

SORU 11: Almam gereken bir ders kendi bölümümde açılmıyorsa bu dersi farklı bir bölüm veya fakülteden alabilir miyim?

Evet. Farklı bölüm ve farklı fakülteden ders alabilirsin.

SORU 12: İkinci öğretim öğrencisiyim. Farabi öğrencisi olarak birinci öğretimden ders alabilir miyim?

Evet, Farabi Değişim Programında da I.- II. Öğretim ayırımı yoktur. (Dikkat! II. Öğretim harcını ödemeye devam edersin) Ancak ders kaydının I. Öğretime mi yoksa II. Öğretime mi yapıldığına, sınıf yoklama listelerine dikkat etmelisin. Aman yanlış yerde derse ve sınava girme..!

E) Farabi Değişim Programı Kayıt Süreci İle İlgili Sorular

SORU 1: Protokol tamam; okulların açılmasını bekliyorum, Peki, şimdi ne yapmalıyım?

Kayıtlı olduğun üniversite ile kabul edildiğin üniversitenin internet sitelerindeki duyuruları takip etmeyi alışkanlık haline getirmelisin. Ayrıca başvuru aşamasında belirttiğin e-posta adresi ve telefon numaranın aktif olmasına dikkat ederek maillerini sık sık kontrol etmelisin. Kayıt tarihleri ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmamışsa kabul edildiğin üniversitenin Farabi Ofisinden kayıtlarla ilgili bilgi almalı ve belirlenen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmalısın. Kendi Üniversitende kayıtlarla ilgili yapman gerekenler şunlardır:

a)Ders seçimi yapmaksızın boş kayıt yaptırmak.

b)Eğer harç yatırmakla yükümlüysen harcını kendi üniversitene yatırmak.

SORU 2: Ve artık Farabi öğrencisiyim, ilk gün neler yapmalıyım?

Öncelikle kabul edildiğin üniversite Farabi Kurum Koordinatörü ve Farabi ofis görevlileri ile tanışmalı, öğrenim protokolünün bir kopyası ile birlikte nerede kayıt yaptıracağını, kimlik kartını nereden temin edeceğini öğrenmeli, ders kaydı yaparken öğrenim protokolündeki derslerinin açılıp açılmayacağını kontrol etmelisin. Derslerin açılmaması, çakışması, kredilerin ve isimlerin değişmesi gibi sorunlar varsa Ekle/ Sil Formu düzenlemelisin. Ancak değişiklikler çok fazla sayıda ise yeniden öğrenim protokolü düzenleyebilirsin. Tüm bu konularda yapılacak ilk oryantasyon toplantısına katılarak ihtiyaç duyduğun bilgileri edinmiş olacaksın.

SORU 3: Ekle - Sil Formu nedir?

Seçmeli derslerin adlarının açıklanması sonrasında, bazı derslerin açılmaması, çakışması ya da gönderen üniversitenin ders müfredatının değişmesi dolayısı ile öğrenim protokolünde yer alan dersleri bırakmanı, değiştirmeni ya da yeni ders eklemeni sağlayan işlemdir. Bu işlemin yapılabilmesi için Ekle- Sil Formunu eğitim öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde doldurmalısın. Forma, seni gönderen üniversitenin web sitesinden ulaşabilirsin. Hazırladığın formun geçerlilik kazanabilmesi için formu her iki üniversitenin Bölüm Koordinatörü / Bölüm Başkanı ile Farabi Kurum Koordinatörünün onaylaması gerekir. Bu nedenle Ekle- Sil Formu düzenlemeden önce gönderen üniversitenin Bölüm Koordinatörü veya Bölüm Başkanından onay almalı ve her iki Farabi ofisine bilgi vermelisin. Aksi takdirde onay almadan yapmış olduğun değişiklikler yürürlüğe girmez ve Yönetim Kurulu Kararın Ekle- Sil Formu dikkate alınmadan hatalı çıkar, dolayısıyla ders denkliğin onaylanmaz.

SORU 4: Yönetim Kurulu Kararı nedir?

Yönetim Kurulu, senin Öğrenim Protokolünde ve Ekle/ Sil Formunda belirttiğin dersleri Farabi öğrencisi olduğun üniversitede almana izin veren ve orada aldığın derslerden başarılı olduğun (Alınacak Dersler) takdirde Öğrenim Protokolünde karşılığına yazdığın derslerden(Sayılacak Dersler) de başarılı olduğunu kabul eden en önemli karar organıdır. Kısacası, derslerinin sayılması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

SORU 5: Hangi durumlarda Feragat edebilirim?

Seçildiğin halde değişim programına katılma hakkından feragat etmek istersen, her iki üniversitenin de Farabi Kurum Koordinatörlüğünü bilgilendirip, gönderen üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne Feragat Dilekçeni vermelisin. Hastalık, kaza, ders denkliğinin sağlanamaması ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler.

SORU 6: Güz+Bahar Dönemi için Farabi öğrencisi olarak kabul edildim ama Bahar Döneminde üniversiteme dönmek istiyorum. Dönebilir miyim? Ne yapmalıyım?

Geçerli mazeretini bir dilekçe ile kendi üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne bildirdikten sonra geri dönmene izin verilir.

SORU 7: Sadece Güz Dönemi İçin başvuruda bulundum ve kabul edildim. Bahar dönemine uzatabilir miyim?

Bu durum hem gönderen üniversitenin hem de kabul eden üniversitenin onayına bağlıdır. 30 Kasımdan önce konuyla ilgili olarak gönderen üniversiteye başvuruda bulunmalısın.

SORU 8: Farabi öğrencisi olmak yatay geçiş yapmama engel mi? Farabi öğrenciliğine kabul edildikten sonra, Yatay Geçiş hakkı kazanırsam ne yapmalıyım?

Farabi Öğrencisi olarak kabul edildikten sonra yatay geçiş yaparsan bu durumu kendi üniversitenin Farabi Ofisine bildirmelisin. Aksi takdirde hem yatay geçiş öğrencisi hem Farabi öğrencisi olarak görüneceğin için mezuniyetinde sıkıntı yaşayabilirsin ve adına burs ödemesi yapılırsa bunu iade etmek zorunda kalabilirsin.

F) Farabi Değişim Programı Tamamlanıp Geri Dönüş İle İlgili Sorular

SORU 1: Hangi üniversitenin ders geçme notu esas alınacak?

Farabi öğrencisi olduğun üniversitenin uyguladığı ders geçme notu esas alınır.

SORU 2: Farabi öğrencisi olarak gittiğim üniversitede şartlı geçtim. Şimdi ne olacak?

Gittiğin üniversitede bir dersten şartlı geçtiysen gönderen üniversitede de o dersten şartlı geçmiş sayılırsın.

SORU 3: Başarısız olduğum derslerden bütünleme sınavına nerede girebilirim?

Bütünleme sınavına Farabi öğrencisi olduğun üniversitede girmelisin.

SORU 4: Gittiğim üniversitede başarısız olduğum derslerden bütünlemeye girdim ve yine başarısız oldum. Ne olur?

Başarısız olduğun dersleri döndükten sonra kendi üniversitende tekrar alabilirsin.

SORU 5: Farabi öğrenciliğimi tamamladım. Üniversiteme dönerken her hangi bir işlem yapmalı mıyım?

Dönmeden önce İlişik Kesme Formunu doldurmalı ve kimliğini teslim etmelisin. Aksi takdirde Farabi öğrencisi olduğun döneme ilişkin NOT ÇİZELGEN ve KATILIM BELGEN üniversitene gönderilmez. Öğrenciliğinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde NİHAİ RAPORUNU ve SGK Bildirim Formunu gönderen üniversitenin Farabi Ofisine teslim etmelisin.

ADRES & İLETİŞİM

Munzur Üniversitesi

Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

Mühendislik Fakültesi Binası Kat:1 No:102 P.K. 62000

Tunceli / TÜRKİYE

Tel: +90 (428) 242 72 73 (Dâhili: 2422)

E-posta: farabi@munzur.edu.tr

Web:http://farabi.munzur.edu.tr