Farabi Değişim Programı Başvuruları Başlıyor (2019-2020 Akademik Yılı)

    

2019-2020 Akademik Yılı Güz ya da Güz+Bahar dönemlerinde, öğrenimine yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumunda Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak devam etmek isteyen öğrencilerimizin gerekli formları doldurarak, 01 - 15 Mart 2019 tarihleri arasında Farabi Ofisimize başvurmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Programdan faydalanmayı planlayan öğrencilerimizin 04.03.2019 Pazartesi günü saat 12:30'da Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısına katılımları önem arz etmektedir.

Başvuru Şartları:

1. Genel akademik not ortalamasının;

Ön lisans/ Lisans öğrencileri için en az: 2,00/4,00

Yüksek Lisans/ Doktora öğrencileri için en az: 2,50/4,00 olması,

2. Tercih edilecek üniversite ile üniversitemiz arasında Farabi Değişim Protokolünün imzalanmış olması (Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler)

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Aday Öğrenci Başvuru Formu fotoğraflı olmak üzere bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (2 adet)

* Not Çizelgesi/Transkript Belgesi (2 adet - Onaylı/Mühürlü)

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( 2 Adet )

* Kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim veren bir bölüme başvuruyorsanız yabancı dil düzeyini gösterir belge

* SGK Tescil Kaydı Belgesi (1 Adet) (E-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden, 4A Hizmet Dökümü Belgesi)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Başvuru formlarının bilgisayar ortamında eksizsiz doldurup teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyecektir.

2. Farabi öğrenciliği süresince SGK kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüste çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılan öğrenciler Farabi bursu alamayacaktır.

3. Farabi başvurularının tahmini açıklanma süresi 25 - 30 Nisan tarihleri arasında olacaktır. Başvuru sonuçları Munzur Üniversitesi Farabi web sayfası “Duyurular” bölümünde ve ilgili üniversitenin Farabi web sayfasında yayınlanacaktır.

4. Lütfen Farabi web sayfamızdan ve ilgili üniversitenin Farabi web sayfasından başvuru sonucunuzu takip ediniz ve kabul edildiğinizi öğrendiğinizde Munzur Üniversitesi Farabi Ofisi ile iletişime geçiniz.

5. Tercih ettiğiniz üniversite ile üniversitemiz arasında Farabi Değişim Protokolünde bölümünüzün kapsandığına dikkat ediniz.

6. Tercih ettiğiniz üniversitenin Farabi Ofisine ait internet sitesinden 2019-2020 akademik yılına ait bölüm kontenjanlarını ve (varsa) gelen öğrenci kriterlerini kontrol ediniz.

Başvuruların Değerlendirilmesi :

Değerlendirmede, başvurusu geçerli kabul edilen öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program için kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

Başvuru Adresi:

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Mühendislik Fakültesi

1. Kat No: 102

Tel: 0428 213 17 94 / 2422

e-posta: farabi@munzur.edu.tr

web: www.munzur.edu.tr