Anasayfa Yönetim Personel Kalite Yönetim Sistemi Politikalar * Komisyonlar Kurullar * Kalite Güvence Yönergesi ve Ekleri * Yönetmelikler - Yönergeler Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) * Akreditasyon * Anket Sistemi * Raporlar * Bilgi / Belge Formlar Kalite Koordinatörlüğü Takvimi Görev Tanımları Kalite Koordinatörlüğü Organizasyon Şeması

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ AKREDİTASYON DESTEK KOMİSYONU

Munzur Üniversitesi Akreditasyon Destek Komisyonu; akredite olacak birimlere destek olmak, akreditasyon süreçlerini tamamlamış birimlerle etkileşerek deneyimlerin aktarılmasını ve paylaşılmasını sağlamak ve akreditasyon sürecinin sürdürülebilir olması için fikir ve öneriler geliştirmek amacıyla 02/03/2023 tarih ve 2022-2023/11 sayılı senato kararıyla kurulmuştur.

 

Komisyon Üyeleri:

 

Başkan

Prof. Dr. Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM

Üyeler

Prof. Dr. Erdal AÇIKSES

Prof. Dr. Aslışah AÇIKSES

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Sibel KORUNUR

Sedat AYDEN

Ünal TOKA