Yükseköğretim Kalite Güvence Çalışmaları – İç Tetkik

    

 Yükseköğretim kalite güvence çalışmaları kapsamında 22 Mart 2022 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında akademik ve idari birimlerin iç tetkikleri; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı süreçleri çerçevesinde  yüzyüze ve uzaktan olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. 

İndir