Anasayfa Yönetim Personel Kalite Yönetim Sistemi Politikalar * Komisyonlar Kurullar * Kalite Güvence Yönergesi ve Ekleri * Yönetmelikler - Yönergeler Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) * Akreditasyon * Anket Sistemi * Raporlar * Bilgi / Belge Formlar Kalite Koordinatörlüğü Takvimi Görev Tanımları Kalite Koordinatörlüğü Organizasyon Şeması


Yükseköğretim Kurumlarının Kalite Komisyonlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

    

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yükseköğretim kurumlarının iç kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması, kalite süreç ve kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalarında devam ediyor. Bu kapsamda YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarına yönelik 15 Mart 2023 tarihinde sabah ve öğleden sonra oturumlarından oluşan bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Tüm yükseköğretim kurumlarının davet edildiği ve 801 katılımcının yer aldığı toplantı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın açış konuşması ve “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” konulu sunumu ile başladı. YÖKAK Akademik Uzmanı Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu Erkan’ın 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanması sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara değindiği toplantıda, Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.1) hakkında bilgiler verdi.

Yükseköğretim kurumlarının rektörleri ve üst yöneticileri tarafından da takip edilen toplantı, katılımcıların sorularının da yanıtlanmasının ardından sona erdi.