KURUMSAL DEĞERLENDİRME SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından "Kurumsal Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı", YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Yükseköğretim kurumlarındaki iç ve dış değerlendirme sürecinin nasıl yürütüleceği, iç değerlendirme ölçütleri ve ilgili raporların nasıl hazırlanacağı ile dış değerlendirmenin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin olarak yükseköğretim kurumları ile bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlenen toplantı YÖK Konferans Salonu'nda yapıldı.


Toplantıya ayrıca YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Dr. M. Emin Zararsız, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri, YÖK Başkan Danışmanları, üniversitelerin Kalite Komisyonu Başkanları ile kalite güvencesi çalışmalarını yürüten temsilcileri de iştirak etti.

 

"Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri ile Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu" hakkında bilgilerin Yükseköğretim Kurumları ile paylaşıldığı toplantıda YÖK Başkanı Saraç ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Uzun, birer konuşma gerçekleştirdi.


Görevde bulundukları 15 ay içerisinde Yeni YÖK olarak kalite odaklı birçok yeni ve yenilikçi girişimde bulunduklarını belirterek konuşmasına başlayan YÖK Başkanı Saraç, bu yenilik ve girişimlerin tümünün girdi ve süreç odaklı iyileştirmelere yönelik olduğunu, ancak herkesin bildiği üzere artık yükseköğretim kurumlarının, girdi süreçlerinden çok çıktı süreçleri odaklı değerlendirildiğini söyledi.

 

Bu kapsamda yapısal değişim niteliğinde en önemli girişimlerinin, Kalite Kurulunun oluşturulması ve misyon farklılaşması olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı, Kalite Kurulu ile ilgili olarak, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında çıktı süreçlerinin kontrolü ve bu süreçlerin yönetiminin esas alındığını; bunun için YÖK'ün bir birimi, dairesi olarak değil YÖK ile ilişkili, ama ona bağımlı olmayan; ilgili paydaşların üye olarak yer aldığı Yükseköğretim Kalite Kurulunun oluşturulduğunun bir kez daha altını çizdi.


Bu Kurulun, dış değerlendirme odaklı Kurumsal Değerlendirme ve Program Akreditasyonu olmak üzere iki ana misyonu koordine edeceğini belirten Saraç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

 

"Yönetmelik kapsamında oluşturulan Kalite Kurulu, mevcut yasa kapsamında zorunluluk gereği YÖK'den bağımsız değil fakat ilişkili bir yapıdadır. Ancak Kurulun karar alma süreçlerinde bağımsız olmasına özen gösterdik ve bunun için (a) üye yapısı, (b) tespit ve önerilerini Yükseköğretim Kuruluna sunarken eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşma yöntemiyle olabildiğince bağımsız bir yapıda çalışmasını temine çalıştık. Üye sayısı 21'dir ve 9'u üniversitelerimizden gelmiştir. Bunlardan da sadece 5 üye YÖK tarafından seçilmiştir.

 

Tabii ki biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu kapsamda önemli bir işlev göreceğine inandığımız Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun kanuni düzenleme ile Yükseköğretim Kurulundan tamamen bağımsız bir Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulmasıdır. Bunun da bir an önce gerçekleşmesi için her düzeyde girişimde bulunuyoruz.

 

Bu konuda, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Başbakanımızın destek ve teşvikleri önümüzü açmaktadır. Bu anlamda, Kalite Kurulu ile ilgili teklifimiz 64. Hükümet Programı'nın öncelikli kısmında yer almıştır."

 

Yapısal değişikliği gerçekleştirecek ikinci hususun, üniversitelerde çeşitlilik ve misyon farklılığına gidilmesi olduğunun önemine değinen YÖK Başkanı, üniversitelerin hepsinin aynı ve birbirinin kopyası olmasını tasvip etmediklerini, bunun için de üniversitelerin misyonlarını tekrar gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, üniversite olmanın şümullü yapısından uzaklaşmadan belli alanlarda temayüz etmesine ihtiyacı olduğunu belirtti.

 

Misyon farklılaşmasının, Kalite Kurulu süreçleri ile birleştiğinde yükseköğretimde yapısal değişim sürecini başlatacağını söyleyen Saraç, bu yıl başlanacak kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında 15-20 kadar üniversitenin gönüllülük esası ile ilk değerlendirilecek kurumlar arasında olmasını beklediğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.


oplantıda konuşan Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun ise Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle; yükseköğretim alanında son on yılda gerçekleşen nicel büyümenin, nitelik ve kalite açısından büyüme ile desteklenmesine önemli katkılar sağlayacağı düşündüğünü ve bu amaçlara hizmet etmek üzere hayata geçirilen Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim alanının tüm paydaşlarının temsiliyeti ile oluşturduğunun önemine değindi.

 

Dış değerlendirme sürecinde göz önüne alınacak ölçütlerin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlandığını vurgulayan Uzun, kurum iç değerlendirme raporlarının (KİDR) hazırlanması ise yine Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan rehber niteliğindeki KİDR hazırlama kılavuzu ile gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.