TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KALİTE EĞİTİMİ 02-06 Ocak 2017

    
Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Kalite Güvence çalışmaları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından 02 -06 Ocak 2017 tarihleri arasında (5 Gün) TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel, Dokümantasyon, Risk Tabanlı Proses ve İç Tetkik eğitimleri verilecektir. Üniversitemiz Kalite Güvence Sisteminin kuruluşunda önemli bir etkinlik olarak gördüğümüz bu eğitimlere Akademik Birim Kalite Komisyon Başkanları ve İdari Birim Kalite temsilcilerinin katılımı zorunludur. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.