Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.0 ve Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Sürüm 3.0 ile ilgili olarak toplantı düzenlendi.

    

24.01.2022 Pazartesi günü Kalite Koordinatörlüğü ofisinde YÖKAK tarafından yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.0 ve Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Sürüm 3.0 ile ilgili olarak toplantı düzenlenmiş ve 2021 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) yeni sürüme göre hazırlanması konusunda gerekli planlamalar ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kalite koordinatörlüğünde görevli tüm personel katılım sağlamıştır.