Üniversitemizin 2022 Yılı İzleme Programı Kapsamına Alınması ile İlgili Toplantı Gerçekleştirildi.

    

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2019 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilen Üniversitemiz "Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği" gereği 2022 Yılı İzleme Programı kapsamına alınmıştır. İzleme Programı kapsamında kurumumuz Mayıs-Ağustos ayları arasında değerlendirilmek üzere izleme takımı tarafından çevrimiçi ya da yüz yüze değerlendirilecektir. İzleme Programı kapsamında gerekli hazırlıkların yapılması ve çalışmaların planlaması amacıyla 08.03.2022 Salı günü saat: 13:00'da Kalite Koordinatörlüğünde toplantı düzenlenmiş ve toplantıya Kalite koordinatörlüğünde görevli tüm personel katılım sağlamıştır.