Bu portal, Corona Virüsü Hastalığı (COVID-19) ile ilgili olabilecek yayınlara, araştırma verilerine, projelere ve yazılımlara erişim sağlar. OpenAIRE COVID-19 Ağ Geçidi

    

Bu portal, Corona Virüsü Hastalığı (COVID-19) ile ilgili olabilecek yayınlara, araştırma verilerine, projelere ve yazılımlara erişim sağlar. OpenAIRE COVID-19 Ağ Geçidi, COVID-19 ile ilgili kayıtları toplar, bağlar ve keşif ve navigasyon için tek bir erişim noktası sağlar. OpenAIRE Araştırma Grafiğinden (10.000+ veri kaynağı) ve ek kaynaklardan içerik etiketliyoruz. COVID-19 ile ilgili tüm araştırma sonuçları, içeriğe dayalı bir gezinme sağlayan kişiler, kuruluşlar ve projelerle bağlantılıdır. 

Erişim Adresi : https://beta.covid-19.openaire.eu/