Tümer ALTAŞ Veri Tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır.

    

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın yaptığı çalşmalar neticesinde Tümer ALTAŞ Veritabanı

(eYDS ve e- Sınav Veritabanı) deneme erişimine açılmıştır.


https://esinav.tumeraltas.com.tr