Daire Başkanlığından Yeni Veritabanları Seçim ve Alımları Hakkında Duyuru

    

Merkez Kütüphanemiz Veribanları bünyesinde bütün disiplinlerin yer aldığı 12 adet veritabanı bulunmaktadır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız internet sayfasından kampüs içinde ve dışında 24 saat

erişilebilen bu veri tabanlarında 380 adet süreli elektronik dergi, 17283 adet elektronik kitap bulunmaktadır.

Bu bilgi kaynakları dışında Daire Başkanlığımızca ihtiyaç duyulan konularda talep alınarak yeni veritabanı

seçim ve alımları planlanmıştır.

Gerek eğitim-öğretim faaliyetlerini gerekse bilimsel çalışmaları desteklemek adına reel ihtiyaçlara göre

talep doğrultusunda hizmet verilecektir.

Bu nedenle mevcut veritabanlarımız ve kaynaklarımız gözden geçirilerek; ihtiyaç olması halinde bilgi

kaynağı/ veritabanı talebinin 15/12/2017 tarihini geçmemek üzere en kısa sürede Daire Başkanlığımıza

yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.


                                                                                  MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

                                                               KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI