HİZMET KESİNTİSİ

    

Üniversitemizde sık yaşanan elektrik  ve  internet  kesintileri nedeni ile

elektronik veri tabanlarına erişim sağlanamamakta ve buna bağlı olarak

kütüphane otomasyon sistemi de çalışmadığından ötürü

zaman zaman kütüphane hizmetleri aksamaktadır.

Sorunun Çözümü için ilgili dairelere sorun müteaddit defalar bildirilmiş 

ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Değerli kullanıcılarımıza duyurulur...