TURNİTİN EĞİTİM TOPLANTISI

    

Daire Başkanlığımızca;03.10.2019 Perşembü günü saat:14.30'da 

Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda,Akademik intihalleri 

önlemeye yönelik eğitim toplantısı yapılacaktır.

Duyurulur