İDARİ KADRO


 Tekniker  Emrah NAKİ  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi  Dahili:1625

 Bilgisayar İşletmeni  Agit İPEKYÜZ  E-Kütüphane (Elektronik Yayınlar) Salonu Sorumlusu  Dahili:1630

 Sekreter  Serap KAÇMAZ  Sekreterya ve İdari İşler  Dahili:1625

 Kütüphaneci  Feride TEKİN  Kütüphane Sorumlusu(basılı ve süreli yayın)  Dahili:1628

 Memur  Hasan AK  Danışma,Ödünç Verme  Dahili:1625