İDARİ KADRO


 Kütüphaneci  Feride TEKİN  Merkez Kütüphane Sorumlusu  Dahili:1630

 Tekniker  Emrah NAKİ  Taşınır,Ödünç/iade işlemleri  Dahili:1630

 Memur  Aynur AKTEKİN  Süreli Yayınlar Salonu Sorumlusu  Dahili:1625

 Bilgisayar İşletmeni  Hasan AK  e-kütüphane Sorumlusu  Dahili:1633

 Sekreter  Serap KAÇMAZ  Ödünç/iade işlemleri, Danışma  Dahili:1625