2019 YKS EK Yerleştirme Kayıt Duyurusu

    

2019 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU


2019 YKS EK Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak  (elektronik kayıt yapacaklar hariç) kayıt süresi içerisinde Üniversitemize başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.


Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde ‘e-hizmetler' bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan ‘Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirebilecektir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da almak zorundadır.


Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adaylar belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.


Bir Yükseköğretim kurumunda, iki önlisans programına veya iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bu durumda olan adaylar kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan ilişiklerini kesmeleri durumunda kayıtları alınacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Şahsen Kayıt Yapacak Aday Öğrencilerden İstenilen Belgeler:

1- Lise Diplomasının Aslı ve 1 Adet Fotokopisi

2- Kimlik Fotokopisi

3- ÖSYS Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı

4- Fotoğraf (2 adet)

5- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır)

 

 

NOT: E- Devlet üzerinden elektronik kayıt yapacak olan adaylardan belge alınmayacaktır. Öğrencilerin kayıt için ayrıca Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur.

  

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

 

                                                                                      MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ