2019 Mühendislik Tamamlama Kayıt Duyurusu

    

2019 TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU

 

2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde Üniversitemize başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.


KAYIT YERİ:  Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lisans Diplomasının Aslı ve 1 Adet Fotokopisi (Diploması olmayanlar yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi )
  2. Kimlik Fotokopisi
  3. 2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı
  4. Fotoğraf (2 adet)
  5. Askerlik Durum Belgesi

 

NOT: Kayıt yapacak öğrenciler kayıtlanma işlemi tamamlandıktan sonra YÖK kararı ile borçlandırılacaktır.

 

Mühendislik Fakültesi 1. Öğretim ücreti 193,50 tl dir.

 

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

                                                                                      MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ