2018 DGS Ek Yerleştirme Duyurusu

    

2018 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU


2018 DGS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 30 Ekim-02 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde Üniversitemize başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

2018 Yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında Yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihlerinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS’ de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın 07/09/2018 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Yükseköğretim kurumlarında iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bir Yükseköğretim kurumunda lisans kaydı olan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır.

KAYIT YERİ:  Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Ön lisans Diplomasının Aslı ve 1 Adet Fotokopisi (Ön lisans Diploması olmayanlar yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi )
  2. Kimlik Fotokopisi
  3. DGS Ek Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı
  4. Fotoğraf (2 adet)
  5. Askerlik Durum Belgesi
  6. Muafiyet ve İntibak işlemleri için öğrencinin daha önce öğrenim görmüş olduğu Yükseköğretim kurumundan alacağı transkript ve ders içeriği (belgeler onaylı olmalıdır.)

 

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

 

                                                                                      MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ