Canlı Derslere Katılım Hakkında

    

2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde geçerli olmak üzere, uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilerin canlı derslere katılımını teşvik etmek amacıyla, öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, "senkron derslere öğrenci katılımı" da dikkate alınacaktır. Öğrencilerin derse katılım verileri doğrultusunda öğrencilerin programlarındaki senkron derslerin en az %75'ine katılımının, ara sınav (vize), yarıyıl sonu (final) ve bütünleme sınavları puanlarına katkı oranı %15 olacaktır.

Dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından uzaktan eğitim platformları üzerinden alınabilecek canlı derslere katılım verileri ışığında canlı ders saatlerinin en az %75'ine katılan öğrencilere vize, final ve bütünleme sınav puanlarının %15'i oranında ek puan verilecektir.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.