2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu

    

2021 YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU

 

2021 YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26 Ekim-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler, 26 Ekim-31 Ekim 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.

 

Elektronik kayıt, öğrencilerimiz için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle (Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversitemize şahsen başvurup 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında kayıt yaptırabileceklerdir.

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adaylar belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 Bir Yükseköğretim kurumunda, iki önlisans programına veya iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bu durumda olan adaylar kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan ilişiklerini kesmeleri durumunda kayıtları alınacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Şahsen Kayıt Yapacak Aday Öğrencilerden İstenilen Belgeler:

1- Lise Diploması

2- ÖSYS Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı

3- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır)

 

NOT: Şahsen kayıt yapacak olan adayların belgeleri incelendikten sonra kaydı yapılacaktır. Kayıt esnasında belge alınmayacaktır.

 

  

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

ÖNEMLİ BİLGİ :

Üniversitemize kayıt yapan öğrenciler https://ubs.munzur.edu.tr/login.aspx adresinden öğrenci bilgi sitemi sayfasından “İlk şifrenizi oluşturmak için tıklayınız.” bağlantısını tıklayarak kullanıcı şifrelerini oluşturmaları gerekmektedir.

 

 

 

                                                                                          MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ