Daha Önce Bir Yükseköğretim Kurumunda Öğrenim Görmüş Öğrencilerin Dikkatine

    

                        Üniversitemiz ÖNLİSANS VE LİSANS - EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMENLİĞİ nin 13. Maddesi gereği

  Üniversitemize kayıt yaptıran  öğrenciler,  daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları eğitim ­ öğretim yılının başlamasından itibaren en  geç on  beş gün  içinde bir defaya mahsus muafiyet talebinde bulunabilirler.  Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

  Bu Madde gereği muafiyet talebinde bulanacak öğrenciler, muafiyet süresi içerisinde evraklarını kayıtlı oldukları bölüme sunmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

1 - TRANSKRİPT   (Onaylı)

2 - DERS İÇERİĞİ  (Onaylı)