İDARİ KADRO


       Dahili:

 Şef  Aynur ERDOĞAN  Personel Dairesi Başkanlığı  Dahili:1214

 Bilgisayar Teknikeri  Haydar ERDOĞAN  İdari Kadro Atama ve Nakil İşleri Şubesi  Dahili:1217

 Bilgisayar İşletmeni  Erdi ŞİMŞEK  İdari Kadro Atama ve Nakil İşleri Şubesi  Dahili:1217

 Bilgisayar Teknikeri  Fatma EMİR  İdari Özlük İşleri Şubesi  Dahili:1438

 Bilgisayar İşletmeni  Uğur KARAKAYA  İdari Özlük İşleri Şubesi  Dahili:1438

 Bilgisayar İşletmeni  İsmail TEKEŞ  Akademik Kadro Atama ve Nakil İşleri Şubesi  Dahili:1218

 Bilgisayar İşletmeni  Nursel DEMİR AÇIK  Akademik Kadro Atama ve Nakil İşleri Şubesi  Dahili:1218

 Bilgisayar İşletmeni  Ergun BAGAV  Akademik Özlük İşleri Şubesi  Dahili:1429

 Bilgisayar İşletmeni  Murat ARSLAN  Akademik Özlük İşleri Şubesi  Dahili:1429

 Bilgisayar İşletmeni  Ezgi AKGÜL  Taşınır Kayıt Yetkili  Dahili:1438

 Hizmetli  Veysel KAYIRTAR  Arşiv Görevlisi  Dahili:1216