2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Eşgüdüm Toplantısı Duyuru

    

Üniversitemiz Senatosu tarafından 10 Ekim 2017 tarihinde değiştirilen Munzur Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Yönergesinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermek ve 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında kulüp ve toplulukların iş ve işlemlerini daha verimli hale getirebilmek için 12 Ekim 2017 Perşembe günü 16:00-18:00 saatleri arasında Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda eşgüdüm toplantısı düzenlenecek olup tüm öğrenci kulüpleri ve topluluklarının katılması önemle duyurulur. 

Toplantı Konusu:

1-Öğrenci Kulüp ve Topluluk Kurulması, 

2-Öğrenci Kulüp ve Toplulukların Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İşleyişi, 

3-Öğrenci Kulüp ve Toplulukların Faaliyet Hazırlıkları ve Gerçekleştirilmesi, 

4-Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının Faaliyet Planı ve Raporu Hazırlanması, 

5-Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Defterlerinin Doldurulması, 

6-Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Komisyonun İşleyişi, 

7-Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Hakkında Soru-Cevap. 

Ayrıntılı Bilgi: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Kültür ve Spor Hizmetleri Birimi-İbrahim TOĞRULDahili:1207