İDARİ KADRO


 Şef  Aysel ŞAHİN  Doğrudan Temin ve Tahakkuk  Dahili:428 213 17 94/1239

 Şef  Besra YALÇIN  Avans Yolluk ve Genel Yazışmalar  Dahili:428 213 17 94/1239

 Şef  Mehmet Ali DEMİR  İhale İşlemleri  Dahili:428 213 17 94/1432

 Tekniker  Songül ALTAN  Öğrenci Kulüpleri ve Spor Takımları  Dahili:428 213 17 94/1205

 Tekniker  Sait KAYA  Spor Tesisleri ve Spor Takımları  Dahili:428 213 17 94/1206

 Bilgisayar İşletmeni  Murat BAL  Taşınır - Kariyer Ofisi - Ödemeler  Dahili:428 213 17 94/1208

 Bilgisayar İşletmeni  Veli ARSLAN  Beslenme Hizmetleri İş ve İşlemleri  Dahili:428 213 17 94/1206

 Sekreter  Mustafa Tekin KILIÇ  Beslenme Hizmetleri İş ve İşlemleri  Dahili:428 213 17 94/1206

 Memur  Özkan ERPOLAT  Spor Tesisleri ve Spor Takımları  Dahili:428 213 17 94/1226

 Memur  Ercan KILIÇ  KZÖ - İşçi Maaş ve SGK Ödemeleri - EÖB - Stantlar  Dahili:428 213 17 94/1231

 Memur  Hasan İSTEK  Kiralamalar - Kira Takibi  Dahili:428 213 17 94/1231

 Sürekli İşçi  Yusuf Evren YILDIRIM  Matbaa, Web, Teknik Destek  Dahili:428 213 17 94/1339