İDARİ KADRO


 Şef  Aysel ŞAHİN  Satın Alma  Dahili:428 213 17 94/1229

 Şef  Mehmet Ali DEMİR  Satın Alma  Dahili:428 213 17 94/1432

 Şef  İbrahim TOĞRUL  Satın Alma ve Beslenme Hizmetleri  Dahili:428 213 17 94/1207

 Şef  Besra YALÇIN  Yazı İşleri / Avans ve Yolluklar  Dahili:428 213 17 94/1239

 Tekniker  Songül ALTAN  Kültür ve Spor Hizmetleri  Dahili:428 213 17 94/1205

 Bilgisayar İşletmeni  Murat BAL  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  Dahili:428 213 17 94/1208

 Bilgisayar İşletmeni  Veli ARSLAN  Beslenme Hizmetleri / Otomasyon  Dahili:428 213 17 94/1206

 Bilgisayar İşletmeni  Abdullah ALTUN  Beslenme Hizmetleri / Otomasyon  Dahili:428 213 17 94/1206

 Memur  Ercan KILIÇ  Spor Salonu  Dahili:428 213 17 94/1226

 Sürekli İşçi  Yusuf Evren YILDIRIM  Matbaa  Dahili:428 213 17 94/1339

 Memur  Özkan ERPOLAT  Spor Salonu  Dahili:428 213 17 94/1226