TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

    

Değerli Akademisyenler,

 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501-Kariyer Geliştirme Programı ve 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı'nın 2017 yılı 2. dönem elektronik başvuru sistemi 24/07/2017 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Elektronik başvuru için son tarih 08/09/2017, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin ulaştırılması için son tarih ise 22/09/2017'dir.

Söz konusu programlara yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için; mutlaka güncel "Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)"nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi, online başvurunun belirtilen süreler içinde tamamlanmasından sonra, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin de eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TUBİTAK ARDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

(Elektronik Başvuru Sistemine Ulaşım Adresi: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr)