FIRAT KALKINMA AJANSI TURİZM VE ENDÜSTRİYEL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI

    

FIRAT KALKINMA AJANSI

TURİZM VE ENDÜSTRİYEL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI

 

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 29.12.2017 tarihi itibariyle  “Turizm ve Endüstriyel Gelişme” Mali Destek Programını başlatmıştır. Program kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 19 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 25 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu programa başvuru kabulü 12.01.2018 – 23.03.2018 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programa ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

Programın Amacı

 

TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamaktır.

 

Programın Öncelik Alanları

 

Öncelik 1: Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi

Öncelik 2: Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi

! Bu başlık altında “Mühendislik, bilişim ve sağlık alanlarında ortak kullanıma açık kalite kontrol, analiz ve test laboratuvarları kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi”* çalışmalarına destek verilecektir.

*Sadece akademik araştırma/fizibilite çalışmalarından oluşan projelere destek verilmeyecektir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır:

Belediyeler, İl Özel İdareleri (Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl Müdürlükleri,

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları,

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,

Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),

Üniversiteler,

Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri

 

Destek Tutarı ve Oranı

 

Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarı 19.000.000 TL’dir. Ajansın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %75’i olabilir. Teknoparklar ve İş Geliştirme Merkezi yönetici şirketleri için ise proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %50’si olabilir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 150.000 TL azami 2.500.000 TL olabilecektir. Teknoparklar ve İş Geliştirme Merkezi yönetici şirketleri için ise proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %50’si olabilir.

 

Proje Süresi ve Uygulama Alanı

 

Azami proje uygulama süresi 24 aydır. Projelerin Bingöl, Elazığ, Malatya veya Tunceli illerinde uygulanması gerekmektedir.

 

Başvuru rehberi ve detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

NOT: Çağrıya uygun proje tekliflerinin yazımı konusunda Teknoloji Transfer Ofisi tarafından teknik destek sağlanacaktır.