2022 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları Devam Ediyor

    

 

 

Bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak, bu amaçla ödüller vermek" görevi kapsamında 56 yıldır verilmekte olan TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri 2022 yılı başvuruları devam etmektedir.  

Başvuru için son tarih 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 18:30 olup, söz konusu tarihe kadar başvuru sahibi ve/veya aday gösteren kurum ya da kuruluşun en üst yetkili yetkilisi tarafından elektronik olarak imza işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/2022-yili-tubitak-bilim-ozel-hizmet-ve-tesvik-odulleri-basvurulari-devam-ediyor.