Erasmus Mevlana YÖS


2018 Dönemi Erasmus+ Öğrenci Başvuruları

    

2018 Dönemi, Erasmus+ Programı, 2018-1-TR01-KA103-050046 proje nolu “Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği” için başvurular, 18.02.2019-05.03.2019 tarihlerinde alınacaktır. Adaylar duyurunun ekinde yer alan ilanı dikkatlice okuduktan sonra elektronik ortamda doldurdukları başvuru formunu ve başvuru için ilanda belirtilen diğer belgeleri eksiksiz olarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne (Mühendislik Fakültesi, 1.Kat No:129) elden teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Öğrenim ve staj hareketliliklerinin her ikisine ve/veya çift ana daldan başvuran adaylar ise elektronik ortamda doldurdukları tercih dilekçelerini de başvuru belgeleriyle birlikte teslim etmek zorundadırlar.

Başvuruda bulunan öğrenciler için Yabancı Dil Sınavı 8 Mart 2019 Cuma Günü saat 12.00’de Mühendislik Fakültesi, D-205, D-206, D-207, D-208 no’lu dersliklerde yapılacaktır.

Munzur Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü


Erasmus+ Öğrenci Başvuru İlanı

Öğrenci Başvuru Formu

Tercih Dilekçesi-Öğrenim-Staj

Tercih Dilekçesi -Çift Anadal

Erasmus+ İkili Anlaşmalar