2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı ve Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Başvuruları

    

2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı ve Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı için başvurular başlamış olup; ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir:

Mevlana Değişim Programı için;

2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı kapsamında, anlaşmalı üniversitelerde ve Üniversitemizde eğitim görmek isteyen öğrenci ve akademik personel değişim hareketliliği için başvurular alınacaktır. Programdan yararlanmak isteyen öğrenci ve gelen akademik personel başvuruları, 4 Şubat 2019 - 25 Şubat 2019 tarihleri arasında ilanda yer alan belgeler ile birlikte Mevlana Koordinatörlüğü’ne (Mühendislik Fakültesi, No:129) elden teslim etmek suretiyle yapılacaktır.

Öğrenciler için Mevlana Yabancı Dil Sınavı 28 Şubat 2019 Perşembe günü saat 12.00’de Mühendislik Fakültesi, D-205, D-206, D-207, D-208 no’lu dersliklerde yapılacaktır. Sınav; bir saat sürecek olup; başvuruda bulunan öğrencilerin sınava girmesi ve sınav saatine en geç on beş dakika kala söz konusu dersliklerde bulunması zorunludur.

2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı başvuru şartları ve belgeleri aşağıdaki gibidir:

- Mevlana Değişim Programı Başvuru Şartları

- Aday Öğrenci Başvuru Formu

- Dönem Belirtme Dilekçesi

- Öğretim Elemanı Başvuru Formu

- Mevlana Protokollerimiz

- YÖK Yürütme Kurulu Kararı (23.01.2019 tarihli ve 4 oturum nolu)

Önemli Açıklama: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30/01/2019 tarihli ve 2019.5 Karar No’lu Yürütme Kurulu Kararı gereğince 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı kapsamında giden öğretim elemanı hareketliliği yapılmayacağından öğretim elemanları Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı’na başvurabilirler.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı için:

2019-2020 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı için Üniversitemiz öğretim elemanları proje başvurularını YÖKSİS üzerinden 12 Nisan 2019 tarihine kadar yapabileceklerdir. Yapılan başvuruların, Mevlana Koordinatörlüğü aracılığı ile Rektörlük üst yazı ekinde en geç 26 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

2019-2020 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı başvuru şartları ve belgeleri aşağıdaki gibidir:

- Öğretim Elemanı Başvuru Formu

- Proje Önerisi Formu

- Mevlana Protokollerimiz

- YÖK Yürütme Kurulu Kararı (30/01/2019 tarihli ve 2019.5 Karar No’lu)

Munzur Üniversitesi

Mevlana Koordinatörlüğü