MUYÖS Nedir? 2020 Başvuru,
Kabul ve Kayıt Kılavuzu
Online Başvuru


2020 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

    

YÖK 2020 yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanlarını ilan etti. Üniversitemize tahsis edilen bölüm ve kontenjanlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kontenjanlar


Yükseköğretim Genel Kurulunun 11.06.2020 tarihli toplantısında kabul edilen; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca düzenlenen 2020 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları ve Koşulları ekteki tablolarda yer almaktadır. 

Anılan kontenjanlar için ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapılacak olup başvuru tarihlerine, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına kabul edilecek öğrencilerden alınacak ücretlere ve diğer koşullarına ilişkin bilgilere ilgili yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinden ulaşılabilecektir. 
Ekteki tablolarda belirtilen kurallar daha sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. 

Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına kayıtta anılan programların kontenjanın %10’unun aşılmaması gerekmektedir. 

Bu konuda alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.