MUYÖS Nedir? 2020 Başvuru,
Kabul ve Kayıt Kılavuzu
Online Başvuru

MUYÖS Sınavı

Sınav İçeriği

MÜYÖS’ de Temel Öğrenme Yeteneği Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Yeteneği Testi öğrencilerin temel matematik ve geometri bilgileri ile soyut düşünme ve öğrenme yeteneğini ölçmeye yönelik olup, minimum dil bilgisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. 80 sorudan oluşan testin sınav süresi 135 dakikadır. Testte yer alan soruların İngilizce, Arapça ve Rusça açıklamaları da sınav kitapçığında yer almaktadır.

Sınav Konuları

Konular

Alt Başlıklar

Matematik

 • Sayılar
 • Oran-Orantı
 • Çarpanlara Ayırma
 • Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • Denklem Sistemleri
  • Mutlak değer
  • Üslü-köklü sayılar
  • Karmaşık sayılar
 • Kümeler
 • Polinomlar
 • Fonksiyon
 • Trigonometri
 • Logaritma

Geometri

 • Üçgen
 • Dörtgenler
 • Daire ve çember
 • Analitik geometri

Genel Yetenek

 • Üç boyutlu şekillerle düşünme
  • Şekil sayma
  • Şekil döndürme
  • Şekil denkliği (terazide veya tabloda)
  • Üç boyutlu şekil tamamlama
  • Üç boyutlu şekillerin açılımı
  • Kâğıt katlama-kesme
  • Şekilli denklem sistemi
 • Örüntü tanıma
  • Sayı dizisinde sıradaki sayıyı bulma
  • Şekil dizisinde sıradaki şekli bulma
  • Farklı şekli bulma
  • Farklı sayıyı bulma
 • Analitik düşünme
  • Harf-Sayı İlişkisi
  • Sayı-Şekil İlişkisi
  • Harfli tabloda istenileni bulma
  • Şekilli tabloda istenileni bulma
  • Sayılar ile ilgili kural bulma
  • Şekiller ile ilgili kural bulma
  • Sudoku

 

Örnek Sorular

İlk sınav tamamlandıktan sonra eklenecek.

Önceki Sınavlar

İlk sınav tamamlandıktan sonra eklenecek.

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların yabancı uyruk numaraları mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. Bu sınavda verilen cevaplama süresi 135 dakikadır.

3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikası içinde hiçbir adayın dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplama işlemini ilk 30 dakikadan sonra ve son 15 dakikadan önce tamamlarsanız cevap kâğıdınızı, soru kitapçığınızı ve YÖS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Aksi takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan edilene kadar yerlerinizde kalmalı ve tüm cevap kâğıtlarının ve soru kitapçıklarının toplanmasını beklemelisiniz.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunur ve yapılacak uyarılara uymazsanız kimlik bilgileriniz tutanağa yazılacak ve sınavınız geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk size aittir. Sınav görevlileri, bir salonda sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, MÜ-YÖS takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.

10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, Y.U. numaranızı yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Sınav sırasında, görevliler dâhil, kimse sigara, elektronik sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.

13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve YÖS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.