Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretim Elemanlarımızdan Beklentiler

    

Değerli öğretim elemanları,

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde lisansüstü, lisans ve önlisans programları için belirlenen Uzaktan Eğitim sürecinde sizlerden beklenilenler:

1. 23 Mart 2020 tarihinden itibaren derslere kaldığı yerden devam edilmesi,

2. Her bir hafta için ders ile ilgili eğitsel içeriklerin (video ders kaydı, sunum, ders notu, okuma materyali, Ödev vb. materyal paylaşımı) M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine düzenli olarak yüklenmesi,

3. M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi ile ilgili yaşanan aksaklıklarda Bilgi İşlem Teknik Destek Talep Sistemi (talep ekle) üzerinden iletişim kurulması,

4. Derslerle ilgili yaşanan sorunlarda birim koordinatörleri aracılığıyla MUZEM (uzem@munzur.edu.tr) ile iletişime geçilmesi,

5. Bu süreçte öğrencilerle etkili iletişim kurulması,

6. Ders ile ilgili duyuruları takip için Munzur Üniversitesi ve MUZEM ana sayfalarında duyuru sistemlerinin kullanılması ve birim koordinatörleri ile iletişime geçilmesi.