Birim Koordinatörleri

    

BİRİM

KOORDİNATÖR

E-Mail

UZEM

Arş. Gör. Volkan ETEMAN

volkaneteman@munzur.edu.tr

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Harun DANIŞMAZ

hdanismaz@munzur.edu.tr

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu ÇEVİK

mutlucevik@munzur.edu.tr


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Fatma SERT ETEMAN

fatmasert@munzur.edu.tr

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Erhan FIRAT

efirat@munzur.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Serdal SABANCI

serdalsabancı@munzur.edu.tr

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Aykut ŞAHİN

aykutsahin@munzur.edu.tr

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Önder AKSU

onderaksu@munzur.edu.tr

TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Baran AKKUŞ

bakkus@munzur.edu.tr

ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Alperen ÖBEK

alperenobek@munzur.edu.tr

PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih CEVHER

mfcevher@munzur.edu.tr

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ferit AK

feritak@munzur.edu.tr

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Hasan Şahin YILDIRIM

hsyildirim@munzur.edu.tr